Estrella

Mascota 2002-2003

La mascota de l’any 2002-2003 va ser la que podeu veure a continuació: