Que és

gespa1

L’AMPA de l’escola IPSE

Les sigles AMPA corresponen a “Associació de Mares i Pares d’Alumnes”.

L’AMPA és l’entitat sense afany de lucre que agrupa pares i mares de l’escola.

L’AMPA és la interlocutora per a tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de les famílies transmetent les opinions i les reflexions de les mares i dels pares sobre temes educatius i del funcionament quotidià de l’Escola.

Participa en la presa de decisions de l’Escola amb un representant al Consell Escolar del Centre.

Informa als associats, edita un butlletí, organtitza activitats (piscina, colònies) i l’Escola de Pares. També participa i organitza un mercat d’intercanvi a la primavera.

Està reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu fonamental és el de contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els nois i les noies.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col.laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Podeu consultar el document de presentació de l’AMPA.

Comunicació i participació

Estar al corrent del què passa a l’Escola, saber a qui preguntar un dubte, poder compartir una preocupació o tenir establerts uns canals de comunicació és el que volem totes les famílies per poder educar millor els nostres fills.

L’educació no es limita a aprovar assignatures i a superar cursos, sinó que continua a les hores de lleure, compartint amistats, relacions i, si cal, problemes.

Tenim poc temps per poder-lo compartir amb els altres pares, i les oportunitats disminueixen a mesura que els nens es fan grans.

Les Famílies Delegades permeten als pares tenir-les de referència de la classe i assegurar la comunicació amb totes les famílies.

Les noves tecnologies ens faciliten aquesta comunicació: el mòbil, el correu electrònic, el web, … però a vegades el millor és fer servir les bústies que l’AMPA té al carrer Londres i al carrer Casanova a la vostra disposició.

Contactar amb l’AMPA

Hi ha diferents maneres de fer-ho:

  • A través dels delegats de classe, o coordinadors de delegats.
  • Utilitzant la bústia de l’AMPA situada a la recepció de Casanova.
  • Acudint a qualsevol de les reunions de la Junta de l’AMPA.
  • Posant-vos en contacte amb qualsevol dels membres de la Junta.
  • A través de l’adreça electrònica info@ampaipse.com

L’AMPA convida

Accepteu la invitació de participar a les activitats que l’AMPA organitza.

Com participar amb l’AMPA

  • Fent-vos socis.
  • Assistint a les activitats, actes i reunions que es convoquen.
  • Participant en les comissions de treball.
  • Formant part de la Junta Directiva.

La Junta Directiva s’escull democràticament a l’assemblea de socis i fa una tasca voluntària i desinteressada que se’n beneficia tothom.