Reutilització llibres

hs1

Projecte de reutilització de llibres

Benvolgudes famílies,

L’AMPA ha intentat implementar un projecte de reutilització de llibres a l’escola sense èxit durant els darrers anys. La determinació i perserverància amb que s’ha demanat la socialització dels llibres ha fet que aquests darrers any l’escola hagi decidit començar a socialitzar alguns llibres de text. Cal dir que ja fa uns anys s’havia aconseguit que es socialitzessin els diccionaris, atles i llibres de lectura, i que es reaprofités el material escolar d’un curs per l’altre.

Junta de l’AMPA

Accions dutes a terme en la reutilització de llibres

Durant anteriors anys, i aquest també, l’escola ha dut a terme tres tipus d’actuacions:

 • Material escolar (carpeta viatgera, carpeta classificadora, carpeta anelles, rotuladors, ceres, llapis,…): En lloc de comprar cada any el material escolar, es substitueix el material que no està en condicions pel curs següent.
 • Llibres de consulta (diccionaris, atles i llibres de lectura): De 3è a 6è de Primària tenim una sèrie de llibres que cada curs van passant de classe en classe i que és molt més pràctic que estiguin sempre en la mateixa classe. L’escola els compra, i únicament farà pagar una quota de manteniment a les famílies.
 • Iniciar una campanya “NO EM RATLLIS” sobre els llibres pròpiament de text, no els llibres d’exercicis: Conscienciar el professorat i a l’alumnat perquè els llibres de text no es pintin, ni subratllin i s’hi ha de fer que sigui en llapis. Si en algun d’aquests llibres hi ha exercicis fer-los en un full a part. D’aquesta manera es garanteix que com a mínim els llibres de text es poden passar de germans a germans.
 • Llibres de text: Socialització dels llibres en alguns cursos i d’una part en d’altres.

Els objectius que es pretenen aconseguir són els següents:

 1. Pedagògics:
  • Fomentar la responsabilitat tenint cura del material escolar.
  • Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
  • Consolidar valors de solidaritat i respecte als bens comuns.
 2. Ecològics:
  • Contribuir en la difusió de la cultura del reciclatge i reutilització de recursos.
 3. Socials:
  • Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa.
 4. Econòmics:
  • Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text.
  • Millorar quantitativament i qualitativa recursos didàctics disponibles al centre.