Valoració

foto 2 piscina

Resultats valoració piscina

Aquesta és la vostra opinió sobre el desenvolupament de l’activitat pel curs 2013/2014:

Resultats globals

Dolenta Regular Normal Bona Molt bona Puntuació
Valoració monitors de vestuari  1  1 1 9 5 7,88
Valoració del monitor de piscina 2 3 8 4 7,65
Valoració servei acompanyament 1 1 5 4 8,18
L’evolució del nen en natació ha estat… 1 1 10 7 8,42
El nen ha anat a piscina amb una actitud… 1 10 8 8,63
Valoració global de l’activitat  1 1 11 6 8,32
Puntuació global 8,18

Comparativa

2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
Valoració monitors de vestuari 7 7,2 7,65 6,85 7,39 7,92 8,63 8,29 7,88
Valoració del monitor de piscina 7 7,75 7,69 7,25 7,67 8,08 8,00 8,22 7,65
Valoració servei acompanyament   8,1 7,8 7,55 8,17 8,75 9,09 8,67 8,18
L’evolució del nen en natació ha estat… 7,5 7,8 7,71 7,63 7,89 8,17 8,25 8,07 8,42
El nen ha anat a piscina amb una actitud… 8 8,2 8,33 7,75 8,32 8,92 8,67 8,67 8,63
Valoració global de l’activitat 7 8 8,33 7,83 8,05 8,58 8,80 8,75 8,32
Puntuació global 7 7,8 7,88 7,48 7,92 8,40 8,57 8,44 8,18

Valoració dels resultats

La valoració de l’activitat de piscina s’ha mantingut respecte l’any passat tot i que aquest any s’han respost moltes més enquestes. A destacar que les millors valoracions s’obtenen en:

  • El servei d’acompanyament
  • L’actitud amb el que el nen  va a l’activitat de piscina
  • Els monitors de vestuari

Comentaris dels pares a destacar

  • No hi ha cap comentari a destacar.